MENU

Logopediepraktijk De Morgenzon richt zich op de zorg die nodig is als er problemen zijn met de stem, spraak, taal en gehoor. Ik behandel stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie.

(verzamelgebouw: De Morgenzon)

Bezoekadres: Kerkstraat 57 -  5411 EA Zeeland - Mobiel: 06-53857123

Postadres: Schoolstraat 5  5438 AC - Gassel - Regiobank: NL36 RBRB 0783 0349 89 - KVK: 75763354

Logopediepraktijk De Morgenzon richt zich op de zorg die nodig is als er problemen zijn met de stem, spraak, taal en gehoor. Ik behandel stoornissen op het gebied van persoonlijke

communicatie.

Doofheid op latere leeftijd

Met doofheid op latere leeftijd wordt doofheid bedoeld die ontstaat nadat de spraak en taalontwikkeling zijn voltooid. Men heeft dus gewoon leren spreken en de verstaanbaarheid van de spraak is goed. Dit is een duidelijk verschil met de aangeboren doofheid of de doofheid die op zeer jonge leeftijd optreedt.

 

Het gehoorverlies kan plotseling ontstaan, de zogenaamde plotsdoofheid. Het gehoor kan ook in een aantal jaren verloren gaan en wordt dan laatdoofheid genoemd.

Dit laatste moet niet verward worden met de zogenaamde ouderdomsslechthorendheid, waarbij het gehoor slecht wordt door versnelde veroudering van het binnenoor.

 

Wanneer men op latere leeftijd doof wordt, heeft dat zeer ingrijpende gevolgen. Er ontstaan grote problemen in de onderlinge communicatie, in het zelfstandig functioneren en in het werk.

 

Bij plotsdoofheid gebeurt dit soms van de ene op de andere dag. Er is een verleden als horende en het verlies van het gehoor wordt goed beseft.

Soms is het met behulp van een hoortoestel nog wel mogelijk enig geluid waar te nemen, maar dit is niet genoeg om spraak te verstaan.

Bezoekadres: Kerkstraat 57 -  5411 EA Zeeland

Mobiel: 06-53857123 - KVK: 75763354