MENU

Logopediepraktijk De Morgenzon richt zich op de zorg die nodig is als er problemen zijn met de stem, spraak, taal en gehoor. Ik behandel stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie.

Wat is het effect?

Contra-indicaties:

(verzamelgebouw: De Morgenzon)

Bezoekadres: Kerkstraat 57 -  5411 EA Zeeland - Mobiel: 06-53857123

Postadres: Schoolstraat 5  5438 AC - Gassel - Regiobank: NL36 RBRB 0783 0349 89 - KVK: 75763354

Logopediepraktijk De Morgenzon richt zich op de zorg die nodig is als er problemen zijn met de stem, spraak, taal en gehoor. Ik behandel stoornissen op het gebied van persoonlijke

communicatie.

Manuele Larynx Facilitatie

Veel stemstoornissen gaan gepaard met te veel spanning in de spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Naast de traditionele adem- en stemtechnieken zijn ben ik getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx. Deze speciale technieken zijn goed toepasbaar voor dit gebied om een te veel aan spanning in deze spieren te onderkennen, te verminderen of op te heffen. Dit wordt manuele larynx facilitatie genoemd.

Deze methode is zowel diagnostisch als therapeutisch toe te passen. Door stretchen van gespannen spieren wordt ontspanning bereikt, waardoor stemoefeningen sneller zullen aanslaan.

 

Wat is larynx facilitatie?

Deze techniek bestaat uit een trage rekking, stretching en/ of massage van de spieren en ligamenten van en rondom het strottenhoofd. Ook  hals, nek, mondbodem en kaakspieren worden behandeld.

Wanneer is manuele larynx facilitatie geïndiceerd?

 

Deze techniek is geschikt voor cliënten waarbij sprake is van hypertonie, dat betekent dat de spanning in de spieren van de hals, nek, kaak en de mondbodem te hoog is bij:

  • een hyperkinetisch stemgebruik
  • een verhoogde spierspanning in nek-, schouder- en halsgebied
  • een gespannen slikbeweging
  • een stem die snel vermoeid raakt

 

Wat is het effect?

In eerste instantie is het effect beperkt van duur. Maar na enkele behandelingen blijft het effect (ontspanning) langer bestaan totdat het resultaat uiteindelijk permanent is.  In de meeste gevallen zijn 3 tot 6 behandelingen noodzakelijk. Vervolgens wordt de therapie vervolgd met de meer gangbare adem- en stemmethoden. Hierbij wordt vooral met de houding, adem, en stem geoefend. U leert een goede stemtechniek toepassen en het verschil te horen tussen een ontspannen en 'gespannen/geknepen' stemgeving.

 

Met de manuele larynx facilitatie is een goede basis gecreëerd voor de andere logopedische oefeningen:

  • Ontspanning van hals, strottenhoofd, mondbodem
  • Verbetering van stemkwaliteit
  • Makkelijker slikken
  • Vermindering van globus-gevoel
  • Vermindering van klachten of pijnsensatie van de keel
  • Verbetering van de flexibiliteit van het strottenhoofd

 

Contra-indicaties:

In het algemeen kan gezegd worden dat iedere patiënt individueel in zijn geheel bekeken moet worden. Het kan zijn dat er contra-indicaties voor de therapie zijn. Een logopedist of een KNO-arts kan dat bepalen.

Bezoekadres: Kerkstraat 57 -  5411 EA Zeeland

Mobiel: 06-53857123 - KVK: 75763354